Οι Endeavor Outliers,
είναι ταχέως αναπτυσσόμενοι
επιχειρηματίες που ξεχωρίζουν
παγκοσμίως με τις επιδόσεις τους
και μετασχηματίζουν ολόκληρες αγορές
Προηγούμενα επεισόδια

Στίβεν Γαλάνης

Συνιδρυτής και CEO, Cameo

Βίκτωρ Τροκούδης

Συνιδρυτής & CEO, Plum

Σταύρος Παπαδόπουλος

Ιδρυτής & CEO, TileDB